DOKUMENTY SZKOLNEszkoła


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Przedstawiamy raport po zakończonej Ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez wizytatorów
z Kuratorium Oświaty
więcej »


STATUT ZSP4


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZACHOWANIA


WYMAGANIA EDUKACYJNE


PROGRAM WYCHOWAWCZY
2014-2019


Procedura uzyskiwania zwolnień
z zajęć wychowania fizycznego
procedura_zwolnien_wf

zał.1 - podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznegopodanie_rodzicow_wf