Pielęgniarka

ZapiszZapiszZapisz
torba_lek.

Pielęgniarka

 

 

Pani Janina Mrugała - higienistka szkolna (pielęgniarka szkolna) jest rzecznikiem spraw zdrowia ucznia i jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia samodzielnie pracującym na co dzień w szkole. Posiada wykształcenie medyczne, prawo wykonywania zawodu, wiele kursów podyplomowych z zakresu profilaktyki zdrowia. Posiada również kurs pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania.


Pielęgniarka szkolna:

1. Czuwa nad zdrowiem i rozwojem ucznia poprzez:
- diagnostykę,
- pielęgnację,
- opiekę,
- profilaktykę zaburzeń,

- pomoc w chorobie i niepełnosprawności.

2. Doradza w sprawach zdrowia (promotor zdrowia). Jest:
- edukatorem,
- współwykonawcą programów promocji zdrowia realizowanych w szkole na rzecz ucznia.

3. Sprawuje opiekę nad uczniem z problemami zdrowotnymi, szkolnymi, społecznymi.

4. Przygotowuje uczniów do powszechnych, profilaktycznych badań lekarskich.

5. Wykonuje fluoryzację zębów.

6. Monitoruje szczepienia ochronne.

7. Sprawuje nadzór sanitarno-higieniczny szkoły.

8. Zapobiega wypadkom - udziela pierwszej pomocy.

9. Współprauje z lekarzem rodzinnym, Dyrekcją i personelem szkoły oraz z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.


RODZICE!

Aby wasze dziecko zdrowo się rozwijało niezbędne są:

- profilaktyczne badania okresowe z oceną stanu zdrowia ucznia,

- prawidłowe odżywianie,

- zdrowy styl życia z dużą ilością ruchu,

- wykonywanie szczepień ochronnych.

Pamiętajmy!

Zdrowie i życie ucznia zależy od rodziców.

Bądźmy czujni i odpowiedzialni.


12 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA:

1. Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
2. Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.
3. Jedz o stałych porach i nie śpiesz się.
4. Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości.
5. Mięso, jaja czy ryby - możesz wybierać.
6. Pamiętaj o kaszach, jedz chleb - nie bułeczki.
7. Dzień bez świeżych warzyw i owoców to dzień stracony.
8. Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.
9. Posiłek obiadowy to zapas energii na aktywne popołudnie.
10. Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.
11. Czystą wodą gaś pragnienie.
12. Ruch na co dzień, słodycze od święta.