Przedmiotowy system oceniania

ZapiszZapiszZapisz
dokumenty szkoły

Przedmiotowy system oceniania

 

 


| PSO
Przedmiotowy System Oceniania


| Edukacja wczesnoszkolna


 
| Język polski
| Język niemiecki
| Język rosyjski
| Język angielski
| Historia
| Matematyka
| Przyroda
| Biologia
| Chemia
| Fizyka
                                                
| Plastyka
| Technika i zajęcia techniczne
| Informatyka - kl.4, kl.7
| Zajęcia komputerowe - kl.5, kl.6
| Wychowanie fizyczne
| Religia