Świetlica

ZapiszZapiszZapisz
swietlica.png

Świetlica

 

Godziny pracy Świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018:

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
godzina 11.35-17.00 11.35-17.00 11.35-17.00 11.35-17.00 11.35-17.00

Dokumenty

Regulamin świetlicy szkolnej więcej »
Karta zapisu do świetlicy (pdf) więcej »
Karta zapisu do świetlicy (word) więcej »


Świetlicowy międzyszkolny konkurs plastyczny
"Tradycje wielkanocne"

 

Świetlica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
we Wrocławiu
serdecznie zaprasza dzieci ze świetlic szkolnych do udziału
w konkursie Tradycje wielkanocne
pt."WIELKANOCNY BARANEK"

Celem konkursu jest:
- kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych
- rozwijanie twórczej aktywności dzieci
- możliwość prezentacji osiągnięć dzieci szerszej publiczności
- promocja szkoły i świetlicy.

Regulamin konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I -III, uczęszczający do świetlicy szkolnej.

2. Uczniowie wykonują pracę indywidualnie tylko w jednej wybranej kategorii (płaska lub przestrzenna).
3. Ilość prac: max.3 z każdej grupy wychowawczej.
4. Technika wykonania: prace płaskie lub przestrzenne wykonane dowolną techniką.
5. Prace należy podpisać komputerowo uwzględniając wiek autora, klasę, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
6. Prace należy dostarczyć do 03.04.2017r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Wystawa prac odbędzie się w dniach 05-21.04. 2017r.
8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10.04.2017r. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: płaskie i przestrzenne. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce "świetlica".
9. Uczestnicy i opiekunowie otrzymają dyplomy a laureaci nagrody, które będzie można odbierać od 24.04.2017r. do 28.04.2017r. Po tym terminie nieodebrane prace przechodzą na własność organizatora.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy:
Hanna Kubica,
Mirosława Szostakiewicz,
Katarzyna Maciejewska.