Nasz absolwent

ZapiszZapiszZapisz
absolwenci

Nasz absolwent

 

 

 • ma poczucie własnej wartości
 • jest samodzielny
 • jest otwarty, pogodny
 • dba o higienę osobistą i otoczenia
 • dba o zdrowie swoje i innych
 • ma wyobrażenie o zdrowiu i racjonalnym trybie życia
 • lubi sport i spacery
 • jest sprawny fizycznie
 • jest odpowiedzialny za własne czyny
 • radzi sobie w sytuacjach trudnych
 • potrafi współdziałać z innymi ludźmi
 • rozumie, że każdy ma prawa i obowiązki
 • rozwija swoje funkcje poznawcze i umiejętności
 • pragnie poznawać świat
 • kocha przyrodę i dba o nią
 • kocha swoich najbliższych i swoje miasto