Komunikaty i przetargi

ZapiszZapiszZapisz
przetargi

Komunikaty i przetargi

 

Uwaga!
W przypadku probelmów z wyświetlaniem załaczników w pdf w przeglądarce Mozilla Firefox prosimy o skorzystanie z przeglądarki Google Chrome lub Internet Explorer.


 

Przetarg nieograniczony na Wybór dostawców artykułów spożywczych, na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu. - Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

więcej »


Wybór dostawców artykułów spożywczych, na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu - zmiana treści SIWZ

więcej »


WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 WE WROCŁAWIU - Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (2018)

więcej »


WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 WE WROCŁAWIU - Ogłoszenie o zamówieniu (2018)

więcej »


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok


Wybór dostawców artykułów spożywczych, na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu - rozstrzygnięcie postępowania

więcej »


Przetarg nieograniczony na Wybór dostawców artykułów spożywczych, na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu - Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP

więcej »


Wybór dostawców artykułów spożywczych, na rzecz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu - odpowiedź na pytanie nr 3 do SIWZ

więcej »


Wybór dostawców artykułów spożywczych, na rzecz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu - odpowiedź na pytanie nr 2 do SIWZ

więcej »


Wybór dostawców artykułów spożywczych, na rzecz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu - odpowiedź na pytanie nr 1 do SIWZ

więcej »


WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 WE WROCŁAWIU - Ogłoszenie o zamówieniu

więcej »


WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 WE WROCŁAWIU - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

więcej »


WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 WE WROCŁAWIU - Edytowalna wersja załączników do SIWZ

więcej »