Dokumenty Zespołu

ZapiszZapiszZapisz
przetargi

Dokumenty Zespołu

 

Przedstawiamy raport po zakończonej Ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty

więcej »


Statut ZSP4!

więcej »


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

więcej »


PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZACHOWANIA
więcej »

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PROGRAM WYCHOWAWCZY
2014-2019

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
więcej »

zał.1 - podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznegopodanie_rodzicow_wf

Upoważnienie odbioru dziecka

więcej »


Usprawiedliwienie nieobecności dziecka (dni)

więcej »

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka (godziny)

więcej »