Matematyczne eksperymenty

ZapiszZapiszZapisz
matematyka

Matematyczne eksperymenty

 

W Szkole Podstawowej nr 40 im. prof. Bolesława Iwaszkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 we Wrocławiu realizowany jest projekt "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław". Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/matematyczne_eksperymenty/o-projekcie.

matematyczne-eksperymenty