RODO

ZapiszZapiszZapisz
przetargi

RODO

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ DZIECKA DO
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNRGO NR 4
więcej »


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4

więcej »


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4

więcej »