KADRA


Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej Nr 40
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 we Wrocławiu
w roku szkolnym 2016/2017

przedmiot
nauczyciel
Klasy 1-3
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Lidia Graboś
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Jania
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Danuta Kreyczi
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Maciejewska
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Ogonowska
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Stasiak
Edukacja wczesnoszkolna
lic. Anna Teresińska
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Marzena Usińska
Język niemiecki
mgr Katarzyna Grzelewska
Język niemiecki
mgr Marta Obuszko
Język angielski
mgr Anna Skowrońska
Religia
mgr Anita Piechnik
Religia
mgr Agnieszka Sztandera-Staszewska
Gimnastyka korekcyjna
mgr Bartosz Śnieżawski

Świetlica
Świetlica
mgr Maria Furman
Świetlica
mgr Katarzyna Grzelewska
Świetlica
mgr Katarzyna Hof-Szatkowska
Świetlica
mgr Małgorzata Krysiak
Świetlica
mgr Hanna Kubica - kierownik świetlicy
Świetlica
mgr Agata Sobieralska
Świetlica
mgr Aneta Wójcik
Świetlica
mgr Katarzyna Zaborowska

Klasy 4-6
Język polski
mgr Jolanta Belka
Język polski
mgr Dorota Biedak
Historia
mgr Aneta Wójcik
Język niemiecki
mgr Marta Obuszko
Język angielski
mgr Anna Khatri
Matematyka
inż. Małgorzata Getek
Matematyka
mgr Mirosława Szostakiewicz
Przyroda
mgr Marzanna Kowalewska
Muzyka
mgr Mariusz Binek
Plastyka
mgr Mariusz Binek
Plastyka
mgr Mirosława Szostakiewicz
Zajęcia techniczne
inż. Małgorzata Getek
Zajęcia komputerowe
mgr Mirosława Szostakiewicz
Wychowanie fizyczne
mgr Iwona Iwanków
Wychowanie fizyczne
mgr Grażyna Skorupska
Religia
mgr Anita Piechnik
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anita Piechnik

Biblioteka
mgr Marta Madziar-Yousef
Logopeda
mgr Justyna Boczar
Pedagog
mgr Dorota Niedziela
Psycholog
mgr Magdalena Cierpisz