NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU


godzina

06.30-08.00
SCHODZENIE SIĘ DZIECI:
- Indywidualna zabawa dzieci w kącikach zainteresowań
- Indywidualne kontakty z rodzicami
08.00-08.30
ZABAWY POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELA:
- Zabawy kołowe ze śpiewem
- Ćwiczenia poranne
- Ćwiczenia logopedyczne
- Czynności higieniczne
08.30
ŚNIADANIE
09.00-09.30
ZAJĘCIA PROGRAMOWE:
- Kształcenie językowe
- Kształcenie matematyczno-przyrodnicze
- Zajęcia plastyczno-techniczne
- Ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe
09.30-10.00
ZABAWA DZIECI:
- Budowanie z klocków
- Rysowanie, kolorowanie obrazków
- Gry i zabawy stolikowe
- Zabawy w kącikach zainteresowań
10.00-11.20
ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM. SPACERY.

DZIECI MŁODSZE (gr.I, II, III)
11.30

II DANIE + OWOC
12.00-13.30
ODPOCZYNEK

DZIECI STARSZE (gr.IV, V, VI, VII)
11.30
II DANIE + OWOC
12.00-13.30
ZABAWY POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELA,
ZAJĘCIA DODATKOWE
13.45
ZUPA + PODWIECZOREK
14.15-17.00
ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI:
- Aktywność własna dzieci
- Praca indywidualna
- Indywidualne kontakty z rodzicami