PSYCHOLOGGodziny pracy Psychologa szkolnego w roku szkolnym 2016/2017:


PSYCHOLOG
Magdalena Cierpisz
Poniedziałek 12.30-17.30
Wtorek ---------------------
¦roda 08.00-13.30
Czwartek 12.30-15.00
Pi±tek ---------------------

G36 lub G35 - budynek główny kl. IV - VI,
sala nr 36 lub 35

N2 - budynek nowy kl. I - III, sala nr 2


Artykuł pt."Opieka naprzemienna"
opieka-naprzemiennawięcej »


Sprawdzian szóstoklasisty - informacje dla rodziców
sprawdzian-szostoklasistywięcej »


Artykuł pt. "Sk±d te dzieci takie niedobre"
skad-te-dzieci-takie-niedobrewięcej »


Artykuł pt. "Dlaczego nie należy bić dzieci"
dlaczego-nie-nalezy-bic-dzieciwięcej »


Artykuł pt. "Kiedy mamusia i tatu¶ postanawiaj± zamieszkać osobno..."
kiedy-mamusia-tatuswięcej »


Wskazówki dla rodziców klasy zerowej 2013/2014


10 pró¶b nadpobudliwego dziecka


Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym


Zasady postępowania z uczniem nadpobudliwym


Jak rodzice mog± pomóc w czytaniu i pisaniu?


Gdy potrzebujesz pomocy