NAUCZYCIELE


Przydział wychowawstw w roku szkolnym 2016/2017


grupa
nauczyciel
pierwsza Ewa Brzyska - wicedyrektor
Agnieszka Mikosz
Julia Siedlarz
druga Alicja Czajkowska
Joanna Czarnuszka
trzecia Renata Gruchot
Ewa Jagieła
czwarta Sylwia Niemier
Daria Ciesielska
piąta Małgorzata Rucińska
Justyna Dobiech-Gradecka
szósta Marta Bielecka
Adrianna Piller
siódma Małgorzata Przybył
Eleonora Gułaj