O szkole

ZapiszZapiszZapisz
Szkoła Podstawowa nr 40

O szkole

 


Wizja Szkoły Podstawowej nr 40
na lata 2013-2018

Nasza szkoła jest miejscem niezwykle przyjaznym dla uczniów, w którym poznają swoje mocne strony i mogą je rozwijać. Poprzez dobrą współpracę z rodzicami i opiekunami podnosimy efektywność naszych działań i umacniamy je.

Nasz absolwent:
- ma szerokie zainteresowania, które rozwija pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry,
- zna podstawowe normy społeczne, które wykorzystuje w życiu codziennym,
- umie pracować w zespole dzięki czemu potrafi zbudować relacje między uczniami oparte są na dialogu oraz poszanowania ich autonomii,
- posiada umiejętność planowania czasu wolnego w sposób aktywny i różnorodny,
- potrafi dbać o środowisko naturalne oraz posiada dobrze wypracowane zachowania proekologiczne,
- jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych dzięki czemu w sposób świadomy i bezpieczny egzystuje w społeczeństwie,
- przejawia wzajemną tolerancję i akceptacją oraz emanuje poczuciem empatii dla drugiego człowieka,
- dobrze zna techniki szybkiego i skutecznego uczenia się, dzięki czemu uzyskuje dobre wyniki na egzaminach,
- czerpie przyjemność z nauki i potrafi się uczyć, czego efektem są zadowalające wyniki na testach końcowych oraz wysoka frekwencja na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
- sprawnie posługuje się technologią komputerową, która wykorzystuje w sytuacjach codziennych,
- miał możliwość pracy w różnorodnych sytuacjach i projektach co owocuje kreatywnością i przedsiębiorczością w przyszłym życiu zawodowym.


Misja Szkoły Podstawowej nr 40
na lata 2013-2018

Misją naszej szkoły jest jak najlepsze przygotowanie młodego człowieka do wejścia w dorosłość. Nasza szkoła jest miejscem, który zapewnia każdemu uczniowi harmonijny rozwój oraz gwarantuje bezpieczeństwo i poczucie akceptacji. Działania swe opieramy na fundamentach wysoko wykwalifikowanej kadry, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego oraz bazy sportowej. Nasz absolwent jest dobrze przygotowany do płynnego przejścia do następnego etapu kształcenia.

Jesteśmy szkołą, która:
- zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby,
- posiada bogatą ofertę edukacyjną,
- upowszechnia zdrowy tryb życia oraz postawy proekologiczne,
- gwarantuje nauczanie przez dobrze do tego przygotowaną, ciągle podnoszącą swoje umiejętności kadrę pedagogiczną,
- dąży do integracji wśród uczniów pochodzących z różnych środowisk rodzinnych,
- jest przyjazna dla uczniów oraz ich rodziców i opiekunów.


Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem